Ћутање

Афоризам је најближи ћутању. Ћутање је паметна дијета.