Posted in Aфоризми

Лако је Богу

Posted in Aфоризми

Слаба тачка