Научи српски!

Научи српски! Неће ти круна пасти са главе. Неке књиге тешко варим, а неке просто прогутам.…