Доктори

Комшијама неће црћи крава. Стоку још само ми гајимо. Непријатељ никада не мирује. Кроји нам капу.

Ћутање

Афоризам је најближи ћутању. Ћутање је паметна дијета.