Једеш ме и пијеш

Само једеш, само једеш, Срце моје, душу моју… Немој јести душу моју, Баци се на жуту…