Злоупотреба околности

Они голи, а ми моћни. Како да не злоупотребимо околности? Где почиње пут који преко стомака…