Модни крик

Све тече. То стоји. Рад је створио човека. Раднички Обреновац?