Принцип је исти

То је овако било: Био Фрањо и био Гаврило. Пр’но Гавра после неког поста И на…