Божа Вепар

Ово ми је испричао један човек коме не запамтих име, а ја ћу теби: Био добар…