Једно биће

Ти си моје Ја, Ја сам твоје Ја. Ми смо биће једно… Али које од нас…