Спортска песма

Не буни се ако ти за време играња билијара Улети кара. Боље то него да ти…