Голи живот

Тешко нама са нама. Непријатељу је много лакше. Радим за државу. Плати ме, па све узме.