Срећа прати храбре

Пуном себе ништа не улази у главу. Ја сам човек без мане.Не дружим се са људима.…