Ужи садржај појма

Афоризам је дефиниција која прецизира ужи садржај појма, па се као појам не може дефинисати. Узео…