Банана држава

Пуцамо од здравља. По свим шавовима. Док је мајмуна биће и банана држава.

Срце од камена

Добро је што је мафија узела маха. Могла нам је узети и све остало. Тиранин има…

Три лепе

Од извора два путића воде у три лепе. Срби су луд народ. Знам по себи.

Само секунд

– Колико је сати? – Само секунд. – Хвала.