Стока, бре!

Душа је болни орган. Извукли смо закључак. Ми се нећемо извући.

Кад се плаче

Младост нам је кроз загрљај прошла

Још неко копа!

Видимо светлост на крају тунела… Још неко копа! Подигнимо глас! Горе нас не чују.

Мандарин

Дођу тако времена, када памет заћути, будала проговори, фукара се обогати, а ја оженим супругу свог…