Posted in Aфоризми

Једна је мајка!

Posted in Вести

Награда „Наџи Наман“

Posted in Aфоризми

Тешке одлуке

Posted in Aфоризми

Метар и жилет

Posted in Aфоризми

Право лице

Posted in Песме

Степенаста песма