Posted in Вести

Реално интервју за „надреални“ ситуации

Posted in Aфоризми

Непролазне вредности

Posted in Aфоризми

Ја имам таленат!

Posted in Приче

Ja, ja, natürlich!

Posted in Приче

Портир

Posted in Aфоризми

Глупост је неуништива

Posted in Aфоризми

На крају свега