зачин

Зачин књижевности

Афоризам је зачин књижевности.

Тражи се гласач, жив или мртав!