песме

Жута крпа

У прозору преко пута,
Радојкина крпа жута.Кратке, али јебитачне песме

Кад пишам низ ветар и још у трку,
Направим невероватну збрку.

Увалих јој киту
Док смо јели питу.